(Foto: Geraldina Metselaar)

BEZWERING DOOR LACHEN (Chlebnikov)

O, barst uit in lachen, lachers!
O, begin te lachen, lachers!
Wat lachen zij met gelach, wat lachen zij lacherig,
O, lach toch belachend!
O, lachbuien van lachwekkers, lach van lachende lacheraars!
O, lach lachend uit, lach van verlachende lacheraars!
Lachelijk, lachelijk,
Lach, belach, lachschieters, lachschieters,
Lacherikken, lacherikken.
O, barst uit in lachen, lachers;
O, begin te lachen, lachers!

(Vertaling: Willem Weststeijn)

(Foto: SAGE)

 
colofon copyright disclaimer contact
arteco magazine voet